Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă și COVID-19

Nu mulți oameni știu despre Sustainable development goals (SDG‘s) de de către Organizația Națiunilor Unite (ONU) sau despre agenda 2030. SDG face parte din Agenda 2030. Scopul lor principal este de a asigura condiții potrivite oamenilor. Fiecare țară ONU este rugată să acționeze pentru aceste obiective.

În general, obiectivele sunt despre cei cinci P: People (Oameni),Planet (Planeta), Prosperity (Prosperitate), Peace (Pace) și Partnership (Parteneriat). Care este impactul COVID-19 asupra acestor obiective? Se poate ajunge la ele?

Fără sărăcie

Cu primul obiectiv, ONU vrea ca întreaga lume să nu mai trăiască în sărăcie. Înainte de pandemie, obiectivul pentru 2030 a fost de a avea 6% sărăcie în întreaga lume.

În zilele noastre la fiecare 10 oameni, se trăiește cu doar 7,5 lei pe zi. Pentru UN acest lucru se numește sărăcie extremă . Din cauza virusului COVID-19 numărul oamenilor ce trăiesc în sărăcie extremă a crescut cu 71 de milioane.

Fără foamete

Acest obiectiv este despre a oferii mâncare sănătoasă și suficientă pentru toată lumea. 135 de milioane de oameni suferă de Foame acuta iar COVID-19 a dublat acest număr.

Multă sănătate și bunăstare

Al treilea obiectiv este despre asigurarea unei vieți sănătoase pentru toată lumea. Înainte de Covid, au existat progrese în multe domenii de sănătate, cum ar fi sănătatea copilului sau imunizările. Pandemia a întrerupt imunizarea copiilor în aproximativ 70 de țări.

Educație de calitate

Cu cel de-al patrulea obiectiv, educația de calitate incluzivă și echitabilă vrea să fie promovată pe tot parcursul vieții. Potrivit rapoartelor ONU, progresul a fost prea lent. În 2030, peste 200 de milioane de copii nu vor avea ocazia să poată vizita o școală. Datorită Covid-19, există mai multe inegalități decât înainte. O altă problema majoră este faptul că 90% din toți elevii au fost ținuți în afara școlii datorită închiderii acestora.

Egalitatea sexelor

Acest obiectiv vrea să obțină egalitatea de gen și să împuternicească toate femeile și fetele. Acest obiectiv nu a fost atins înainte de Pandemie. De asemenea, în timpul izolării, riscul violenței împotriva femeilor și fetelor a crescut. În unele țări, cazurile au crescut cu 30%.

Apă curată și canalizare

Al șaselea obiectiv dorește să asigure disponibilitatea și gestionarea durabilă a apei și a canalizării peste tot in lume. Înainte și după Virus, există o mare lipsă a acestui obiectiv. Acesta este motivul pentru care 3 miliarde de oameni nu s-au putut spăla pe mâini la ei acasă. În 2016 două din cinci instituții de sănătate din întreaga lume nu aveau apă, săpun și dezinfectant pe baza de alcool.

Energie accesibilă și curată

Potrivit ONU, accesul la energie, fiabilă, durabilă și modernă ar trebui să fie furnizat. În 2018, 789 de milioane de oameni duceau lipsă de energie electrică. Nu există impacturi mari din cauza Covid-19.

Muncă decentă și creștere economică

Acest obiectiv dorește să promoveze o creștere economică susținută, incluzivă și durabilă, ocuparea forței de muncă și muncă decentă pentru toată lumea. Deja creșterea economică încetinea înainte de COVID-19. De la 2,0% în 2018 la 1,5% în 2019. Datorită acestei situații, lumea se confruntă cu cea mai gravă recesiune economică. În timpul pandemiei, 1.6
miliardele de lucrători din economia informală riscă să-și piardă mijloacele de trai.

Industrie, inovare și infrastructură

Membrii UN doresc să construiască o infrastructură rezistentă, să promoveze incluziunea și durabilitatea industrializării și promovarea inovării. Înainte de Virus, creșterea producției era deja în declin. De la COVID-19, industria aeronautică a suferit, de exemplu, cel mai accentuat declin din istorie.

Inegalități reduse

Cel de-al zecelea obiectiv este reducerea inegalității în interiorul și între țări. Există deja un decalaj mare între unele țări, dar acest decalaj a crescut. Recesiunea globală n-ar putea stoarce ajutorul pentru dezvoltare acordat țărilor în curs de dezvoltare.

Orașe și comunități durabile

Acest obiectiv se ocupă cu gândul de a face orașele și așezările umane incluzive, sigure, rezistente și durabile.În 2016, poluarea aerului a provocat 4,2 milioane de decese premature. În 2018, 24% din populația urbană trăia în mahalale. Pandemia este activă în special în zonele urbane. Potrivit ONU, peste 90% din cazurile Covid-19 se află în zone urbane.

Producție și consum responsabil

Acest obiectiv este de a asigura consum și modele de producție durabile. Acest obiectiv nu a putut fi atins înainte de Pandemie. Pentru a ilustra acest lucru: doar 20% din deșeurile eloctronice a fost reciclat din 2010 până în 2019.Acum, Pandemia oferă o oportunitate de a dezvolta planuri de recuperare care construiesc un viitor mai durabil.

Acțiune climatică

Acest obiectiv se concentrează pe luarea de măsuri urgente pentru a combate schimbările climatice și impactul acestora. Înainte de Pandemie, comunitatea globală nu a vrut să acționeze pentru schimbările climatice, deși 2019 a fost al doilea cel mai fierbinte an de la înregistrări. În timpul situației pandemice, a existat o scădere de emisii de gaze cu efect de seră cu 6%, dar schimbările climatice continuă să exacerbeze frecvența și severitatea dezastrelor naturale.

Viața sub apă

Acest obiectiv își propune să conserve și să utilizeze în mod durabil oceanele, marea și resursele marine pentru o dezvoltare durabilă. Înainte de COVID-19, dar chiar și acum, acidificarea oceanelor continuă să amenință mediile marine și serviciile ecosistemice. COVID-19 cauzează o reducere drastică a activității umane, care ar putea fi văzută ca o șansă pentru recuperarea oceanelor.

Viața pe uscat

Cel de-al cincisprezecelea obiectiv este despre protejarea, restaurarea și promovarea gestionării durabile a pădurilor, combaterii deșertificării, oprirea degradării terenurilor și stoparea pierderii biodiversității. Potrivit cercetărilor ONU, peste 31.000 de specii sunt pe cale de dispariție in 2020. Traficul de animale sălbatice va perturba ecosistemele și va contribui la răspândirea bolilor infecțioase, precum COVID-19.

Justiție, pace și instituții puternice

Acest obiectiv vizează promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru dezvoltare durabilă, oferind acces la justiție pentru toți și construirea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. În fiecare zi, 100 de civili sunt uciși în conflicte armate. În 2019, numărul persoanelor care fug de război, a fost la cel mai înalt nivel înregistrat vreodată. Datorită pandemiei, pacea și securitatea sunt mai amenințătoare decât înainte. 60% dintre țări au supraaglomerarea închisorilor, ceea ce duce la riscul răspândirii COVID-19.

Parteneriate pentru obiective

Ultimul obiectiv vizează întărirea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. În 2017, finanțarea internațională pentru date și statistici a fost finanțată cu 2.742,88 milioane de lei, numai jumătate din ce era nevoie. Acest lucru înseamnă că, potrivit ONU, nu există suficiente parteneriate între țările membre ale ONU.

COVID-19 are un impact mare asupra celor 17 obiective de dezvoltare durabilă. Pe de altă parte, problemele naturale nu s-au agravat din cauza pandemiei. Creșterea economică, egalitatea între sexe sau lipsa sărăciei nu s-ar putea îmbunătăți. Acest lucru înseamnă că este aproape imposibil să se atingă obiectivele până în 2030.

Autor: Amelie Cohrs