Ce se ascunde în spatele unui anunț publicat de conducerea Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin?

În luna noiembrie a anului trecut, președintele Consiliuluii Județean Caraș-Severin, Romeo Dunca, a hotărât reorganizarea Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin. O pornire impulsivă, care a atras după sine multiple procese cu angajații acestei Direcții, multe dintre ele nefinalizate nici în ziua de astăzi.

Ca urmare a reorganizării, majoritatea angajaților urmează să plece acasă, asta însă numai după ce se va finaliza testarea profesională organizată pentru postul pus la dispoziție la Compartimentul Achiziții Publice, pentru care, conform informațiilor publicate pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin, au optat 15 angajați.

Ca orice testare, și cea organizată la Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin trebuie să respecte un set de reguli, ce au fost aprobate printr-o dispoziție a președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin.

leader board 728 x 90 px

De curiozitate ne-am aruncat privirea pe regulamentul publicat pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin (http://www.cjcs.ro/data_files/ANEXA1.pdf) și am observat că în acesta este menționat negru pe alb că examenul de testare are la bază următoarele principii: competența profesională, competiția, egalitatea de șanse, profesionalismul și transparența.

Angajații DDJ consideră că, până în acest moment, s-a dat dovadă de transparență, cele două anunțuri cu privire la amânarea testării din cadrul Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin, publicate pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin în data de 04.06.2021 și în 22.06.2021, au cuprins data și ora când va fi organizată proba scrisă.

Nu același lucru se întâmplă cu anunțul publicat în data de 29.06.2021, anunț semnat de către directorul acestei instituții și în care se menționează doar că proba scrisă urmează a se organiza în intervalul maxim prevăzut de art. 36 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 423/2020 (http://www.cjcs.ro/data_files/2021/ANUNT%20DIRECTOR%20NR.%204360%20-%20AMANARE%20TESTARE%20DDJ.pdf). Nu există data ori ora de desfășurare a probei scrise. Nu este indicat nici măcar care este acest termen maxim, ci doar se face trimitere la un articol din regulament. Se creează astfel o stare artificială de incertitudine, menită probabil să pună presiune pe angajați. Aceștia îi atrag atenția directoarei DDJ, Maria Păunescu, că ar fi bine să nu uite că este vorba de o testare profesională pentru rămânerea pe post, testare la care angajații Direcției sunt practic obligați să participe dacă vor să mai aibă vreo șansă la un loc de muncă. Or, dacă nu se afișează ora și data testării, ci doar niște informații cu caracter general, despre ce transparență și egalitate de șanse mai poate fi vorba? „Este obligatoriu ca participanților să li se asigure egalitatea de șanse, iar acest lucru se realizează prin publicarea unui anunț care să cuprindă toate informațiile necesare cu privire la testare, inclusiv data și ora acesteia.

Publicarea trebuie bineînțeles făcută astfel încât să se dea posibilitatea participanților să fie informați într-un timp util, și nu de pe o zi pe alta cu privire la data și ora desfășurării testării.
De altfel, tocmai de aceea, chiar în regulamentul aprobat de către președintele Romeo Dunca a fost stabilit ca anunțul cu privire la data susținerii examenului să fie publicat cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte”, ne-a mărturisit unul dintre angajații DDJ.

În opinia acestora, regulile nu se schimbă în timpul jocului doar pentru că ele deranjează, ci trebuie respectate până la final, iar faptul că din ultimul anunț lipsesc câteva elemente obligatorii legate de locul, data și ora desfășurării testărilor le dă de gândit angajaților.