Ce numărăm? Aceasta este întrebarea!

Cele trei sute de lei nu-mi ajung. sau Cei trei sute de lei nu-mi ajung.? Din nou: despre corectitudine. În aceeași cheie: regulă – explicație – logică – acceptare. Toate-s vechi… și au o logică!

Să începem cu o regulă: una generală (principiul simplității): numeralul îndeplinește funcția de atribut (e un detaliu, nu?) al substantivului pe care îl însoțește. Astfel, în construcții de tipul cei doi/trei/cinci/zece lei, acordul articolului demonstrativ cei se face, fără dubii, cu substantivul lei. Nu-mi pot imagina vreun pericol de tipul: *cele două lei. Mai simplu: ce numărăm? Numărăm leii, numărăm niște lei, numărăm acești lei. Prin urmare, acești lei nu-mi ajung, cei trei/cinci (sute) (de) lei nu-mi ajung. Un alt context, aceeași întrebare: ce numărăm? Cei/Cele patru sute de studenți ne-au impresionat. Cei se acorda cu studenți, iar nu cu sute. Studenții ne-au impresionat. Se vede clar că substantivul poartă articolul. La fel trebuie văzută și situația în care lei este substantivul. În vremuri mai moderne: euro. Povestea rămâne aceeași, logica nu se schimbă, iar întrebarea declanșează argumentarea și în acest context: Cei trei mii de euro au fost cheltuiți fără rost. Un detaliu: corectă este actualizarea minusculei: éuro (e-u-) s. m., pl. éuro (v. DOOM2). În ciuda respectului omului capitalist, banul nu are majusculă, nu în limba română. Încă o chestiune formală: pronunțăm corect euro, iar nu *ieruro. E este e în cuvinte precum: Europa, euro, Eminescu. O situație specială: pronumele personale eu, el, ea, ei, ele se pronunță așa: cu -i inițial, cu -ie, nu cu ­-e. Ne imaginăm, așadar, un –i în fața e-ului din scris. Altfel spus, e se sprijină pe ­i în formele pronumelui personal și în formele verbului a fi, aceasta fiind o situație particulară, nu o regulă generalizată, extinsă la cuvintele împrumutate sau recent intrate în limbă. Contextul – context, istoria – istorie, excepția – frumusețea unui sistem de reguli.

P.S. Păstrând întrebarea, aplicând răspunsul, complicând lucrurile, sunt corecte construcțiile: câteva zeci de lei, cele câteva zeci de lei. Așadar, sunt greșite alăturările *câțiva zeci de lei, *cei câțiva zeci de lei. Pe scurt: acordul se face cu zeci (câte zeci? câteva zeci).