CCIAT demarează noi serii de cursuri începând din această lună!

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională, organizează noi serii de cursuri acreditate la finalul acestui an. Care este grupul țintă și cât costă taxa de participare?

MANAGER DE PROIECT

Perioada: 11-26 noiembrie, după următorul program:

  • 11-20 noiembrie – pregătire teoretică (luni-vineri, între orele 16.30 și 20.00)
  • 21-26 noiembrie – pregătire practică (realizarea proiectului).

Taxă de participare este de 1.000 lei/pers. Se acordă 10% reducere pentru membrii CCIAT și 20% reducere pentru persoanele care au absolvit cursul „Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene”, organizat de CCIAT. Reducerile nu se cumulează.

Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare care doresc să acumuleze cunoștinte și abilități în domeniul managementului de proiect.

Cursul acoperă tematică necesară pentru ocuparea unui post de Manager de Proiect, indiferent de tipul proiectului sau de locul de muncă al persoanei nominalizate să îndeplinească această funcție.

Cursul se finalizează cu examen, în prezența unei comisii ANC.

SPECIALIST ÎN MANAGEMENTUL DEȘEURILOR în conformitate cu Legea nr. 211/2011 modificată

Perioada de desfășurare a cursului este 18-27 noiembrie, de luni până vineri, între orele 17.00 și 21.00.

Taxă de participare este de 1.000 lei/pers. Se acordă 10% reducere pentru membrii CCIAT și 20% reducere pentru persoanele care au absolvit cursul „Responsabil de mediu”, organizat de CCIAT. Reducerile nu se cumulează.

Cursul se adresează agenților economici care generează deșeuri.

Tematica acestui curs: regimul deșeurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative în domeniu; obligații legale în sarcina agenților economici; soluții practice pentru conformarea agenților economici cu cerințele legislației de mediu în domeniul deșeurilor; evitarea sancțiunilor.

INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ (SSM) 

Perioada de desfășurare a cursului este 18-27 noiembrie, de luni până vineri, între orele 16.00 și 20.00.

Taxă de participare/Condiții de acces:

Nivel de bază (40 ore): 650 lei/pers.

Condiții minime de acces: studii în învăţământul liceal filieră teoretică în profil real sau filieră tehnologică în profil tehnic.

Nivel mediu (80 ore): 900 lei/pers.

Condiții minime de acces:  studii în învăţământul postliceal în profil tehnic.

Taxa poate fi achitată în două rate ca persoană fizică. Se acordă 10% reducere pentru membrii CCIAT.

Cursul se adresează specialiștilor din orice unitate, instituție, societate comercială sau bugetară ce urmărește organizarea, coordonarea și monitorizarea activității de asigurare a securității și sănătății în muncă, în conformitate cu normele generale de protecție a muncii.

Tematica acestui curs:

Nivel de bază (40 ore): cadrul legislativ general; concepte de bază; noțiuni despre riscuri generale și prevenirea lor; noțiuni despre riscuri specifice și prevenirea lor în sectorul corespunzător activității; acordarea primului ajutor.

Nivel mediu: cadrul legislativ general; criterii generale pentru evaluarea riscurilor; organizarea activității de prevenire; acțiuni în caz de urgență; planuri de urgență și evacuare; elaborarea documentațiilor necesare desfașurării activității de prevenire și protecție; evidențe și raportări în domeniul SSM; aplicații practice.

INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE 

Perioada: 18 noiembrie-6 decembrie (luni-vineri, între orele 17.00 și 20.00)

Taxă de participare: 800 lei/pers.

Structura cursului: contractul individual de muncă; vechimea în muncă; contractul colectiv de muncă; jurisdicţia muncii; răspunderea salariaților; salarizarea; permisul de muncă; formarea profesională; asigurările sociale de stat; noțiuni de organizare și legislația muncii; modul de desfășurare a activității ca întreprinzător particular; recrutarea și selecția personalului; modul de instruire în aplicația REVISAL, în urma căruia se obține un certificat de participare. Fiecare participant va avea acces individual la un laptop.

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

Perioada: 18 noiembrie-3 decembrie

Taxă de participare: 1000 lei/pers. Se acordă 10% reducere pentru membri CCIAT și 20% reducere pentru absolvenții sesiunii de instruire „Utilizare S.I.C.A.P.”, organizată de CCIAT.

Cursul este destinat compartimentelor de achiziții publice care, potrivit noilor prevederi ale legislației privind achizițiile publice, urmează să fie formate din cel puțin 3 persoane, din care două treimi trebuie să aibă studii superioare și specializări în domeniul achiziţiilor.

Tematica acestui curs: legea achizițiilor publice (4 legi, 2 hotărâri de guvern).