Casa Corpului Didactic, în mijlocul profesorilor – la început de an școlar

intalnire dascali 1

Peste 150 de cadre didactice din Caraș-Severin au participat la seminarii și workshopuri organizate de Casa Corpului Didactic Caraș-Severin.

Reprezentanții Casei Corpului Didactic Caraș-Severin au venit în sprijinul cadrelor didactice din județ, în perioada 19 – 21 septembrie. Echipa CCD Caraș-Severin, coordonată de directorul instituției, profesorul Ionuț Gârtoi, a avut întâlniri cu cadrele didactice din zonele Oravița, Caransebeș și Reșița, pe teme de interes general care privesc traseul profesional, reunite sub genericul „Rolul comisiei de mentorat în formarea şi dezvoltarea carierei didactice”.

La Liceul Teoretic „General Dragalina” Oravița, Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița și la Colegiul Național „C. D. Loga” Caransebeș, metodiștii Casei Corpului Didactic Caraș-Severin, prof. Viorica Galben, prof. Carina Sirbu și prof. Adrian Lascu, au coordonat workshopuri pe teme de actualitate referitoare la repere legislative și metodologice privind formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

intalnire dascali 2

Seminarii organizate pentru dascalii caraseni de CCD Caraș-Severin

În condițiile tranziției de la Legea Educației Nr. 1/2011 la Legea Învățământului Preuniversitar 198/2023, aceste întâlniri au avut un impact deosebit, reprezentanții CCD Caraș-Severin venind cu răspunsuri și soluții concrete și punctuale la problemele sesizate din teritoriu privind formarea cadrelor didactice. În acest sens, directorul CCD, Ionuț Gârtoi, și profesorii metodiști au adus lămuriri cu privire la acumularea, recunoașterea și echivalarea creditelor profesionale transferabile, precum și la modalitatea de calcul a numărului de credite transferabile, aspect prioritar al evoluției unui cadru didactic care profesează în sistemul de învățământ preuniversitar.

Aceste întâlniri au fost primite cu mare interes și apreciate, pe măsură, de cele peste 150 de cadrele didactice participante.

intalnire dascali 3

Reprezentanții CCD Caraș-Severin, în mijlocul cadrelor didactice