Cărășenii au ars 32.000 de metri cub de lemn de foc!

În scopul îndeplinirii prevederilor cuprinse în Legea 46/2008 – Codul Silvic, forma actualizată, Art. 59, cu privire la oferirea de lemn destinat încălzirii locuinţelor  populaţiei, în anul 2020 Direcţia Silvică Caraş-Severin prin cele 17 ocoale silvice din subordine a încheiate 69 de parteneriate cu 66 de unități administrativ-teritoriale din județ (trei dintre acesta – Bozovici, Bocșa, Berzovia – având încheiate parteneriate cu câte două ocoale silvice) pentru un volum total de 42,8 mii mc.

Obiectul parteneriatelor l-a constituit punerea la dispoziția populației din raza administrativ-teritorială a primăriilor partenere de lemn rotund si despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 de cm si lemn de foc pentru încălzirea locuințelor şi pentru consumul propriu al unităților de interes local finanțate, integral sau parțial, de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat.

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale și a celor asumate prin parteneriatele încheiate pentru asigurarea lemnului de foc populației, pe parcursul anului 2020 ocoalele silvice au pus la dispoziția populației un volum mai mare decât cel angajat prin parteneriate, însumând 51,5 mii mc, dovadă stând adresele de informare transmise lunar primăriilor din județ cu privire la stocurile disponibile și amplasarea acestora.

leader board 728 x 90 px

Conform prevederilor din parteneriatele încheiate dacă în termen de cel mult 30 zile de la notificarea primăriei de către ocolul silvic nu există solicitări din partea populației din raza unității administrativ-teritoriale, lemnul se poate valorifica altor solicitanți (ex. unități de interes local, solicitanți din alte UAT sau din județele limitrofe).

În aceste condiții din volumul total pus la dispoziție beneficiarilor prevăzuți la Art. 45 alin 1 din Regulamentul aprobat prin HG 715/2017, însumând de 51,5 mii mc, a fost valorificat prin vânzare directă un volum de 36 mii mc, beneficiari fiind:

–    Persoane fizice  din judeţul Caraş-Severin – 32,2 mii mc;

–    Unităților de interes local finanțate de la bugetul local sau de stat – 1,2 mii mc;

–    Persoane fizice  din alte judeţe – 2,6 mii mc.

La volumul de lemn pentru încălzirea locuințelor vândut populației și celorlalți beneficiari legali se adaugă și consumul propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, însumând un volum consumat de 7,5 mii mc, care în proporția cea mai mare reprezintă drepturi în natură ale personalului silvic care, desigur, este destinat încălzirii locuințelor acestor beneficiari.

În concluzie, în anul 2020 Direcția Silvică Caraș-Severin a făcut toate demersurile necesare şi a pus la dispoziție populației din județul Caraș-Severin întreaga cantitate disponibilă de lemn pentru încălzire rezultat din activitatea de exploatare în regie.

 

Director,

Ion TABUGAN