APEL DE SELECȚIE NR. 1/2021. GAL Călugăra anunță prelungirea sesiunii de cerere de proiecte aferente Măsurii 2/2A – „Sprijinirea activităților agricole”