Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș organizează noi cursuri de responsabil de mediu

Firmele care generează deșeuri, dar și cei interesați să gestioneze probleme de mediu au ocazia să facă un curs de responsabil de mediu, cu durata de zece zile. Instruirea se va face la Centrul Regional de Afaceri, după-amiaza, câte patru ore pe zi și se adresează tuturor celor interesați să gestioneze procese de mediu și agenților economici care generează deșeuri.

Concret, un responsabil de mediu se ocupă cu stabilirea aspectelor, obiectivelor de mediu, propunerea de măsuri pentru rezolvarea problemelor de mediu, îmbunătățirea performanțelor de mediu ale organizației. Conform legislației în vigoare, deținătorii și producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane.

Taxa de participare este de 800 de lei de persoană, cu 10% reducere pentru firmele membre CCIAT. Tematica vizează: instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor, aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului, aplicarea procedurilor de calitate, gestionarea cerințelor legale de mediu, elaborarea programului de management de mediu, monitorizarea factorilor de mediu, realizarea auditului intern, raportarea activității de mediu și elaborarea documentației sistemului de management de mediu.

Certificatele de absolvire a cursului sunt recunoscute național și internațional și sunt emise de Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Cursul are loc în perioada 19 noiembrie – 28 noiembrie, iar formatorul este Alina Lavinia Călușeru.