Buget suplimentat pentru programele de investiții locale

Dezbatere despre impozitele din Timisoara

500 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară sunt alocați de Guvern pentru continuarea derulării programelor naționale de investiții.

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a decis alocarea sumei de 500 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru continuitatea derulării unor programe de investiții, prin onorarea solicitărilor de transfer înregistrate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Astfel, bugetul Programului Național de Dezvoltare Locală se suplimentează cu 175 de milioane de lei, pentru Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” se alocă 100 de milioane de lei, pentru Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social – 200 de milioane de lei, iar 25 de milioane de lei, reprezentând credite de angajament și bugetare, asigură finanțarea cheltuielilor de personal, precum și plata sentințelor judecătorești rămase definitive și irevocabile.

Sumele solicitate asigură continuitatea derulării programelor naționale de investiții în perioada următoare. Deoarece, în timpul verii, sunt realizate cele mai multe lucrări la obiectivele incluse în aceste programe, este necesară și asigurarea resurselor financiare, astfel încât procesul investițional să fie eficient și fluid, să se evite înregistrarea de arierate, iar angajamentele asumate de stat să fie respectate. Autoritățile administrației publice locale sunt sprijinite în acest fel prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicații, având ca obiectiv final îmbunătățirea condițiilor de viață din comunitățile locale”, a precizat ministrul Adrian-Ioan Veștea.