Astăzi se mai încheie o etapă a Bacalaureatului

Pe parcursul acestei săptămâni, elevii de liceu în an terminal au susținut proba de competență digitală în laboratoarele de informatică.

Un număr de 2614 candidați s-au înscris pentru această probă, din cei 3242 de elevi cărășeni care vor susține Bacalaureatul în această sesiune. Cei care s-au prezentat la această probă în anii precedenți, li se recunoaște calificativul din sesiuniea anterioară.

Pentru această probă, destul de nouă în sistemul de învățământ românesc, subiectele sunt transmise unităților de învățământ liceal, nu sunt stabilite de către profesorul evaluator: „Subiectele pentru proba D, de evaluare a competențelor digitale, se stabilesc de Centrul Național de Evaluare și Examinare, în conformitate cu programa de Bacalaureat, elaborată pe baza programei școlare a disciplinei “Tehnologia Informației și a Comunicațiilor”, studiată la toate filierele, profilurile și specializările, pe parcursul claselor a IX-a și a X-a”, declară Ion Chiosa, vicepreședintele Comisiei Județene de Bacalaureat.

Ca la fiecare probă de competență, rezultatele evaluării nu sunt exprimate în note sau prin calificativul admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competență: începător, mediu, avansat sau experimentat.