Aquacaraș stagnează lucrările la Caransebeș. În mare parte din vina administrației publice locale!

Dacă societatea Hidroconstrucția din Caransebeș renunță la contractul de execuție a rețelelor de apă și canalizare cu Aquacaraș pentru municipiul Reșița, la Caransebeș lucrările s-au oprit la stadiul de 83% și nu din vina executantului. Cu toate acestea, contractul este în grafic, anunță Aquacaraș.

Reprezentanții societății spun că au fost înregistrate întârzieri încă din perioada de atribuire a contractului, iar în cazul acestui contract au apărut mai multe evenimentele imprevizibile care au condus la depășirea perioadei de execuție contractual stabilite. Principalul eveniment este legat de descoperirea unor site-uri arheologice, atât în Caransebeș, cât și în Băile Herculane. Proiectul de execuție privind Reabilitarea și Extinderea Rețelelor de Distribuție și a Rețelelor de Canalizare, în valoare de 32.200.000 de lei, se realizează la pachet de către antreprenor Electrosistem – Hidroconstrucția SA.

Conform legislației în vigoare, Certificatul de Descărcare de Sarcină Arheologică se emite de către Comisia Națională de Arheologie în maxim 12 luni de la solicitarea făcută de către muzeul din aria zonei în care s-a produs descoperirea arheologică. Pe de altă parte, pe amplasamentul rezervoarelor 2×2.500 m.c. din Caransebeș se află o construcție ce trebuie demolată de către aparținători și care face imposibilă la acest moment execuția obiectivului. Subliniem faptul că demolarea construcțiilor existente nu face parte din lucrările incluse în contract. Astfel, se poate deduce că din vina autorităților amplasamentul nu este liber de sarcini. Mai mult pentru execuția acestor rezervoare este necesară translatarea amplasamentului acestora pentru a se păstra zona de gardă față de liniile LEA 20 KV, conform impunerilor ENEL în vederea obținerii avizului de la această autoritate. Nu a fost anticipat un astfel de eveniment la momentul atribuirii și nici nu a fost emisă o astfel de solicitare la data obținerii avizelor de principiu”, se arată într-un comunicat acordat de reprezentanții Aquacaraș.

În același comunicat se stipulează că au mai apărut și alte evenimente imprevizibile cum ar fi schimbările de soluții din foraj orizontal în subtraversare, prin adaptarea la situația din teren a proiectului, soluție nouă pentru subtraversarea podețelor impusă de Apele Române, impunerea de către Căile Ferate – Regionala Timișoara de elaborare și prezentare a unui proiect de subtraversare a liniilor de căi ferate de pe traseul colectorului principal în vederea obținerii autorizației de execuție a subtraversării, ceea ce a condus la noi întârzieri în execuția lucrărilor.

Cu toate acestea, contractul nu prezintă risc de depășire a perioadei contractului de finanțare dau asigurări reprezentanții Aquacaraș.