Apel de selecție nr. 1/2022- varianta simplificată

steagul UE la Timisoara si Resita
STPT job 1000x200

Măsura 3/3A Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale

publicitate online in ziar Express de Banat

 Data lansării apelului de selecție: 09.03.2022
 Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 3/3A Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale

 Tipurile de beneficiari eligibili:
În contextul fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, solicitanții/beneficiarii eligibili ai operațiunilor implementate prin LEADER sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare.

Beneficiari direcți: Entități publice sau private (SC, PFA, IF, II, ONG, etc) inclusiv GAL-ul, înființate conform legislației în vigoare care prezintă un proiect ce vizează acțiuni premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau națională.
Solicitanții în cadrul măsurii vor prezenta o forma de organizare juridică conform legislației:
 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 Societate în nume colectiv–SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 Societate în comandită simplă–SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 Societate pe acţiuni–SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 Societate în comandită pe acţiuni–SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 Societate cu răspundere limitată– SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 Asociații si fundații (înfiinţată în baza OG 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare);

Beneficiari indirecți: fermierii din teritoriul GAL cu potential de aderare la o schema de calitate.

Criterii de eligibilitate pentru participanti:
1. Fermieri din teritoriul GAL TH-TP cu potențial de aderare la o schemă de calitate;
2. Au domiciliul si exploatatia in teritoriul GAL TH-TP.

Atenție! Se va avea în vedere îndeplinirea cumulativă a celor doua criterii de eligibilitate pentru participanţi.
Grupul țintă trebui să fie format din fermieri care își desfășoară activitatea si au domiciliul pe teritoriul GAL Tara Hategului-Tinutul Padurenilor. Această selecție se va realiza ținând cont de domiciliul si amplasamentul exploatatiei agricole în cazul persoanelor fizice sau de sediul social si amplasamentul exploatatiei agricole în cazul persoanelor juridice.

Fondurile disponibile pentru aceasta sesiune: 18.000 euro.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este 100%. Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 18.000 euro/proiect.
Tip de sprijin: rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv.
 Termenului de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului).

 Programul de primirea proiectelor în timpul sesiunii este în fiecare zi lucrătoare de la 9:00-15:00.

 Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele: 11.04.2022, ora 12.00, la sediul operațional al Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara
 Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura 3/3A „Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale”, https://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/m3-sprijin-pentru-integrarea-si-promovarea-schemelor-de-calitate-pentru-produsele-localesprijin-pentru-integrarea-si-promovarea-schemelor-de-calitate-pentru-produsele-locale/
 Disponibilitatea la sediul operational GAL a versiunii pe suport tiparit a documentelor aferente masurii lansate.

Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului – Tinutul Padurenilor GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire Cepromin), Deva, jud. Hunedoara
Tel: 0354 411150; 0762 695 509
E-mail: padurenihd.leader@gmail.com
https://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/

Presedinte/Reprezentant legal
Carmen MICU

Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/