DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA CERERII UNICE DE PLATĂ LA PRIMĂRIA LUNCAVIȚA – CAMPANIA 2022

apia

DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA CERERII UNICE DE PLATĂ LA PRIMĂRIA LUNCAVIȚA – CAMPANIA 2022

– CARTEA DE IDENTITATE/BULETIN, COPIE CONFORM CU ORIGINALUL
– CERTIFICAT ÎNREGISTRARE REGISTRUL COMERȚULUI PENTRU PFA/ II/ IF, COPIE CONFORM CU ORIGINALUL
– DOVADA UNUI CONT BANCAR ACTIV IN ORIGINAL
– ADEVERINȚĂ PRIMĂRIE, DIN CARE REZULTĂ SUPRAFAȚA UTILIZATĂ CONFORM REGISTRULUI AGRICOL, ÎN ORIGINAL
– CONTRACT CONCESIUNE /ÎNCHIRIERE VALABIL LA DATA DEPUNERII CERERII, COPIE CONFORM CU ORIGINALUL
– CARD EXPLOATAȚIE ZOOTEHNICA, SAU ADEVERINȚĂ MEDIC VETERINAR DIN CARE SĂ REIASĂ RO-UL EXPLOATAȚIEI ȘI PROPRIETARUL ACESTEIA, ÎN ORIGINAL
– DOSAR PLIC
– DOCUMENTELE ANIMALELOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ PRIMA DATĂ SUBVENȚIE
– DOCUMENTELE SPECIFICE MĂSURILOR 10 ȘI 11
– AVIZ PARCURI NAȚIONALE UNDE ESTE CAZUL

PENTRU ANIMALELE LA CARE SE SOLICITĂ SPRIJIN CUPLAT:

tm4ua media express de banat (100x1000px)

-VACI DE LAPTE: – COPIA PAȘAPOARTELOR
– DOVADA COMERCIALIZĂRII LAPTELUI
– ADEVERINȚĂ ASOCIAȚIE ACREDITATĂ ȘI AVIZATĂ
DE ANARZ

-VACI DE CARNE:- COPIA PAȘAPOARTELOR
– ADEVERINȚĂ ASOCIATIE ACREDITATĂ ȘI AVIZATĂ
DE ANARZ

-OVINE/CAPRINE : – CERTIFICAT DE ORIGINE
– ADEVERINȚĂ ASOCIAȚIE ACREDITATĂ ȘI AVIZATĂ
DE ANARZ
– ÎMPUTERNICITE NOTARIALĂ ÎN CAZUL ÎN CARE TITULARUL NU SE POATE PREZENTA LA DEPUNEREA CERERII.

banner 970 x 250