Apel de selecție nr. 1/2019. GAL Călugăra anunță lansarea sesiunii de cerere de proiecte aferente Măsurii 7/2B – „Sprijinirea tinerilor fermieri”