Apel de selecție nr.1/2019. GAL Călugăra anunță lansarea sesiunii de cerere de proiecte aferente Măsurii 2/2A- „Sprijinirea activitățiilor agricole”