Apel de selecție nr. 1/2018- varianta simplificată

promovare online Timisoara Casa Auto

Apel de selecție nr. 1/2018- varianta simplificată

Măsura 6.2/6A INVESTITII IN DEZVOLTAREA TURISMULUI

 

Data lansării apelului de selecție: 07.05.2018

Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 6.2/6A Iunvestitii in Dezvoltarea Turismului

  • Tipurile de beneficiari eligibili:

 

În contextul fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, solicitanții/beneficiarii eligibili ai operațiunilor implementate prin LEADER sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare.

In conformitate cu fisa masurii 6.2/6A, beneficiari directi/solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil sunt:

  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural.
  • Fondurile disponibile pentru măsura respectiva: 356.083 Euro

Valoarea maximă a unui proiect nu poate să depășească suma de 60.000 euro contribuție publică. Rata maximă a sprijinului, contribuție publică, este de 70-90%, respectiv:

  • intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
  • intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

 

∙ Data limită de primire a proiectelor și locul unde de se pot depune proiectele: 11.06.2018 ora 12.00 la sediul operational GAL, AsociatieiMicroregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara.

 

∙ Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura 6.2/6A Investitii in Dezvoltarea Turismului

, pagina de internet; http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/masura-6.2/6A Investitii in Dezvoltarea Turimului

 

promovare banner maxagro

∙ Disponibilitatea la sediul operational GAL a versiunii pe suport tiparit a documentelor aferente masurii lansate.

 

 

 

Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL  unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:

Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire CEPROMIN), Deva, jud. Hunedoara

Tel: 0354 411 150

Tel. mobil: 0762 695 509

E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

 

 

 

Presedinte/Reprezentant Legal

Carmen MICU

publicitate tmc 640