Apel de selecție 01- varianta simplificată, Măsura 6.3/6B Dezvoltarea satelor

Data lansării apelului de selecție: 09.10.2017
Măsura lansată prin apelul de selecție; Masura 6.3. Dezvoltarea satelor

Tipurile de beneficiari eligibili:
• Comunele definite conform legislației în vigoare;
• ADI-uri formate exclusiv din UAT-uri semnatare ale acordului de parteneriat;
• ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
• Unități de cult definite conform legislației în vigoare;
• Persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, religios de interes local;
Fondurile disponibile pentru măsura respectivă: 1.760.155 euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 100.000 euro/proiect
Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele: 07.11.2017 ora 12.00 la sediul operational GAL, Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Masura 6.3. Dezvoltarea satelor, pagina de internet: http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/masura-6-3-dezvoltarea-satelor/
Disponibilitatea la sediul operational GAL a versiuni pe supor tiparit a documentelor aferente masuri lansate.

Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317(Cladire CEPROMIN).
Tel: 0354 411 150
Tel. mobil: 0762 695 509
E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

Presedinte/Reprezentant Legal
Carmen MICU