Apel de selecție 01/2018 – varianta simplificată

Apel de selecție 01/2018 – varianta simplificată

Măsura 6.3/6B Dezvoltarea satelor

 • Data lansării apelului de selecție: 14 Iunie 2018

 • Măsura lansată prin apelul de selecție: Masura 6.3/6B Dezvoltarea satelor

 • Tipurile de beneficiari eligibili:

Beneficiarii direcţi ai măsurii 6.3/6B:

 • Comunele definite conform legislației în vigoare;

 • ADI-uri format exclusiv din UAT-uri semnatare ale acordului de parteneriat;

 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

 • Unități de cult definite conform legislației în vigoare;

 • Persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, religios de interes local.

Nu sunt eligibile cererile de finanţare depuse de Consiliile Locale în numele comunelor. Reprezentantul legal al comunei este primarul (poate fi şi Administratorul public pentru Comune şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare).

Beneficiarul se obligă să respecte, pe toată durata proiectului (implementare si monitorizare), criteriile de eligibilitate şi de selecţie în baza cărora a fost selectată cererea de finanţare.

 • Fondurile disponibile pentru măsura respectivă: 349.373 euro

 • Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:

pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;

pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;

pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%.

Sprijinul nerambursabil va fi de maxim 50.000 euro/proiect pentru Comune.

Sprijinul nerambursabil va fi de maxim 15.000 euro/proiect pentru ONG-uri, Unitati de Cult, Persoane juridice, ADI-uri.

 • Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele: 16.07.2018, ora 12.00 la sediul operational GAL, Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara.

· Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Masura 6.3. Dezvoltarea satelor, pagina de internet: http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/masura-6-3-dezvoltarea-satelor/

 • Intervalul orar: de luni pana vineri intre orele 09:00 – 17:00, iar in ultima zi pana la ora 12:00.

 • Disponibilitatea la sediul operational GAL a unei versiuni pe suport tiparit a documentelor aferente masuri lansate.

Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:

Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire CEPROMIN)

Tel: 0354 411 150

Tel. mobil: 0762 695 509

E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

Presedinte/Reprezentant Legal

Carmen MICU