Anunț Publicare Posturi Vacante

aquacaraȘ

 

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire la situația locurilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul
General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 15.05.2023 Decizia cu nr. 331/15.05.2023

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

Cititor Contoare
-Compartiment Citire-Telecitire Contoare-Bocșa 1 post

Cititor Contoare
-Compartiment Citire-Telecitire Contoare-Oravița- 1 post

Operator tratare apă tehnologică/Muncitor necalificat
-Serviciul Tratarea apei și Stații pompare -Oravița- 1 post

Electrician/Electromecanic
-Serviciul Tratarea Apei și Stații pompare- Băile Herculane-1 post

Electrician/Electromecanic
-Serviciul Tratarea Apei și Stații pompare- Oravița-1 post

Instalator
-Serviciul Rețele Apă Reșița- 1 post

Electrician /Electromecanic
-Serviciul Stații de Epurare –Reșița- 1 post

Electrician/Electromecanic
-Serviciul Stații de Epurare-Oțelu Roșu -1 post

1000x100 casa brutarului

Instalator/Muncitor necalificat
-Serviciul Rețele de Canal-Anina – 1 post

Inginer
-Serviciul Rețele Apă –Oravița- 1 post

Inginer
Serviciul Rețele Canal Oravița- 1 post

Inginer/Responsabil Contract
-Unitatea de Implementare Proiecte Reșița- 1 post

Instalator /Muncitor necalificat
-Serviciul Rețele de Canal – Caransebeș-1 post

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugate să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul
Resurse Umane începând cu data de 16.05.2023 -23.05.2023 între orele 08:00 -15:00, iar in data de 23.05.2023 de la ora 08:00 până la ora 13:00.

Concursul va avea loc în data de 24.05.2023 ora 10:00.

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:
0730909254

CONDUCEREA SC AQUACARAȘ SA