Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Municipiului Reșița, titular al proiectului „Dezvoltarea zonei turistice Semenic”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: cu evaluarea impactului asupra mediului, cu evaluare adecvată și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Dezvoltarea zonei turistice Semenic”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Văliug, județul Caraș Severin.

1 .Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet „http://apmcs.anpm.ro/”.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului Caraș-Severin, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Primar,
POPA Ioan