Anunț public Primărie Mehadia

untitled design set 970x90 px

Această informare este efectuată de COMUNA MEHADIA, cu sediul în localitatea MEHADIA, str. Principală, Bl.A4J, jud. CARAȘ-SEVERIN, CUI: 3227505, ce intenționează să solicite de la SGA Timiș, aviz de gospodărire a apelor pentru desfășurarea activităților specifice, în cadrul investiției: “ RETEA DE CANALIZARE MENAJERA ȘI STATIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA GLOBURAU, COMUNA MEHADIA, JUDETUL CARAȘ-SEVERIN”.

Ca rezultat al procesului de producție vor rezulta ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare și ape pluviale de pe clădiri și platforme, ape uzate tratate ce se vor deversa în râul Bela Reca.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz, la adresa menționată mai sus.

untitled design set 970x90 px

Persoanele care doresc sa transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa sediul social, menționat mai sus.

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/