Anunț comuna Lăpușnicel, privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

1000x100 (2) STPT job 1000x200

A N U N Ț
Privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

UAT Lăpușnicel, cu sediul în Lăpușnicel, nr.278, județul Caraș-Severin, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, pentru sectoarele cadastrale nr. 19,27,58,59 și 93, începând cu data de 26.03.2024, pe o perioadă de 60 de zile, până în data de 25.05.2024, la sediul Primăriei Lăpușnicel, conform art.14, alin.1 și 2 din Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice, vor fi depuse la sediul Primăriei Lăpușnicel, nr. 278, județul Caraș-Severin.

1000x100 (3) 1000x100 (4)

Primar,
Canea Ilie

Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/