Anunț public

steagul UE la Timisoara si Resita
untitled design set 970x90 px

PRELUNGIRE Apel de selecție nr. 1/2021- varianta simplificată

publicitate online in ziar Express de Banat

 Măsura 3/3A Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale

 • Data lansării apelului de selecție: 02.04.2021
 • Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 3/3A Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale

 • Tipurile de beneficiari eligibili:

În contextul fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, solicitanții/beneficiarii eligibili ai operațiunilor implementate prin LEADER sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare.

Beneficiarii sprijinului sunt fermierii (cu exceptia persoanelor fizice nautorizate) sau grupuri de fermieri legal constituite care desfasoara activitate agricole pe teritoriul GAL si participa pentru prima data la o schema de calitate europeana.

Solicitantul trebuie sa indeplineasca conditia de fermier activ conform articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr.44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);

 • Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr.44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);

 • Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);

 • Societate în nume colectiv–SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);

 • Societate în comandită simplă–SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

 • Societate pe acţiuni– SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);

 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);

 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);

 • Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);

  untitled design set 970x90 px
 • Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri activi;

 • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservește interesele membrilor care au calitatea de fermieri activi.

 • Fondurile disponibile pentru acesta sesiune: 18.000 euro

Rata valorii publice nerambursabile acordată va fi de 100% din cuantumul sprijinului şi nu trebuie să depăşească 3000 euro/exploatatie/an, pe o durata de maxim 2 ani și se acordă ca rambursare a costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de fermieri.

 • Durata de implementare a orcarui proiect nu poate sa depasesca data de 30.09.2023 si ultima cerere de plată trebuie depusă cel târziu la data de 30.09.2023.

 • Programul de primire a proiectelor în timpul sesiunii este în fiecare zi lucrătoare de la 9:00-15:00.

 • Data limită de primire a proiectelor și locul unde de se pot depune proiectele: 07.06.2021, ora 12.00 la sediul operational al Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara

 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura 3/3A „ Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale”; https://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/

 • Disponibilitatea la sediul operational GAL a versiunii pe suport tiparit a documentelor aferente masurii lansate.

Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:

Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire CEPROMIN), Deva, jud. Hunedoara

Tel: 0354 411 150; 0762 695 509

E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

https://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/

Presedinte/Reprezentant legal

Carmen MICU

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/