ANUNŢ Privind plata taxei anuale a locurilor de parcare domiciliu/reşedinţă din municipiul Reșița

Municipiul Reșița, prin Direcția pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, cu sediul în Reșița, str. P.Maior , nr.2, Compartimentul Parcări cu Plată vă aduce la cunoștință faptul că plata taxelor de parcare pe anul 2022 se poate efectua până în data de 31.03.2022, după următorul program:
– Luni-Miercuri 08.00-14.30.
– Marți-Joi 08.00-15.30.
– Vineri 08.00-12.00.

Menționăm că pentru plata taxei anuale de parcare sunt necesare următoarele documente:
-Certificat de înmatriculare cu viza I.T.P. la zi, și contract comodat, împuternicire dacă autovehiculul nu este în proprietate.
– Buletin de identitate solicitant.

Reînnoirea ( prelungirea ) abonamentului de parcare va putea fi efectuată la Compartimentul Parcări cu Plată cu sediul pe str. P.Maior nr.2 (Bloc 800) în intervalul 07.01.2022-31.03.2022, sau online pe platforma parcaridedomiciliu.primariaresita.ro .

Depășirea acestui termen de plată se concretizează, indiferent de opinia sau motivaţia invocate de fostul utilizator , în declararea locului ca fiind vacant şi atribuirea sa prin licitație publică, solicitantului/solicitanților care au cereri în aşteptare.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255 212 483 interior 20 ,tel. 0774
677 391.