Anunţ privind licitaţia publică cu plic închis, în vederea închirierii terenului înscris în CF nr.43214 Caransebeș