Anunț licitație publică, S.C. AQUACARAȘ S.A. Reșița

licitatie la Resita

Subscrisa S.C. AQUACARAȘ S.A.  cu sediul în Reşiţa, P-ța Republicii nr. 7, judeţul Caraş-Severin, tel. 0255212458, fax 0255214421,  înmatriculată la ORC cu nr. J11/831/2004, cod fiscal R16868757, contul nr. R004RNCB2100000157700001 deschis la Banca Comercială-Reşiţa, reprezentată de Filipescu Gheorghe, având funcţia de Director General, Având în vedere Hotărârea nr. 5 / 2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății,

Scoate la vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare, următorul ansamblu de clădiri:

–   Corp administrativ, construit în anul 1970 din cărămidă, suprafaţă construită la sol 441 mp, identificată în Extrasul de Carte Funciară nr. 33610, nr. cadastral 33610-C1, Localitatea Reşiţa, Str. Fântânilor nr. 1, judeţul Caraş-Severin;

–   Grup sanitar, construit în anul 1970 din cărămidă arsă, suprafaţă construită la sol 63 mp, identificată în Extrasul de Carte Funciară nr. 33610, nr. cadastral 33610-C2, Localitatea Reşiţa, Str. Fântânilor nr. 1, judeţul Caraş-Severin;

–   Construcţii depozit lemne, construite în anul 1970 din cărămidă arsă, suprafaţă construită la sol 248 mp, identificată în Extrasul de Carte Funciară nr. 33610, nr. cadastral 33610-C3, Localitatea Reşiţa, Str. Fântânilor nr.1, judeţul Caraş- Severin;

–   Staţie alimentare auto, construită în anul 1970 din cărămidă arsă, suprafaţă construită la sol 307 mp, identificata în Extrasul de Carte Funciară nr. 33610, nr. cadastral 33610-C5, Localitatea Reşiţa, Str. Fântânilor nr.1, judeţul Caraş-Severin;

Vânzarea bunurilor imobile identificate mai sus  se  face prin licitaţie publică deschisă cu strigare, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai mare.

Licitația va avea loc în data de 12.12.2019, ora 12.00 la sediul SC AQUACARAȘ SA  – Exploatarea Reșița, din Reșița, Str. Fântânilor, nr. 1, Jud. Caraș – Severin.

Ofertele se depun  la registratura societății AQUACARAȘ SA din Reșița, Str. Fântânilor, nr. 1, în plic închis.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 12.12.2019 ora 11.00.

Caietul de sarcini, anexele la caietul de sarcini și alte informații suplimentare se pot obține la sediul societății din Reșița, Str. Fântânilor, nr. 1, Jud. Caraș-Severin, Departament Comercial Patrimoniu – persoană de contact Stănoiu Ștefan sau la tel. 0722333760, începând cu data de 27.11.2019 în intervalul orar 10-14.

Director general,

Gheorghe Filipescu

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/