ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ AQUACARAȘ

aquacaraȘ

AQUACARAȘ SA
APA ESTE VIAȚĂ!
Nr. DC 233 / 09.05.2022
ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa S.C. AQUACARAS S.A. cu sediul În Reșița, P-ta Republicii, nr.7, județul Caras – Severin, tel. 0255212458, fax 0255214421 , înmatriculată la ORC cu nr.J11/8312004, cod fiscal RI 6868757, contul nr. R004RNCB2100000157700001 deschis la Banca Comerciala Reșița, reprezentată de Filipescu Gheorghe având funcția de Director General.
Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație din cadrul S.C. AQUACARAȘ
S.A. nr, 18/06.05.2022:
Scoate la vânzare prin licitație publică deschisă, cu strigare, următoarele autovehicule rutiere:

Nr. Crt. Nr. Inmatriculare Denumire Auto Serie

tm4ua media express de banat (100x1000px)

Sasiu

An fabricatie
1 CS-03-PlB Autodesfundator canal RABA UUAT13001119203 1989
2 CS-04-RJV Autovidanja SRD HCSE111311A0111 1979
3 CS-04-RJT I.M.s. ABAR131311A0411 1969

– Vânzarea bunurilor identificate mai sus se face prin licitație publică deschisă cu
strigare, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai mare.
– Licitația va avea loc în data de 17.05.2022, ora: 10.00, la sediul SC AQUACARAS SA — Exploatarea Reșița, Str. Fântânilor, nr. 1, Jud. Caras — Severin.
– Ofertele se depun la registratura societății AQUACARAS SA din Reșița, Str
Fântânilor, nr. 1, în plic închis.
– Data limita pentru depunerea ofertelor este 17.05.2022, ora: 09.00.
Caietul de sarcini, anexele la caietul de sarcini și alte informații suplimentare se pot
obține la sediul societății din Reșița, Str. Fântânilor, nr. 1, Jud. Caras — Severin, Departamentul Comercial — persoana de contact Stănoiu Stefan sau la tel. 0722333760, începând cu data de
10.05.2022 in intervalul 10-14.

320026 REȘIȚA Str. Fântânilor, Nr 1 jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA Telefon: 0040-255-212458 Fax: 0040-255-214421
E-mail: office@quaaquacaras.ro
Website: www.aquacaras.ro

banner 970 x 250