Anunț de selecție nr.1/2018 – Grupul de Acțiune Locală Călugăra