ANUNȚ de selecție de recenzori pentru realizarea activităților aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu

ANUNȚ de selecție de recenzori pentru realizarea activităților aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu.

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI BĂILE HERCULANE ANGAJEAZĂ:

tm4ua media express de banat (100x1000px)

Un număr de 2 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din orașul Băile Herculane

MODALITATEA DE ANGAJARE:

Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

Participarea la instruirea organizată de DJS Caraș-Severin: februarie-martie 2022
Colectarea datelor în teren: 14 martie – 15 mai 2022 (autorecenzarea asistată)

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

Pe teren, în limitele administrative ale localității Băile Herculane
CONDIȚII ANGAJARE:

-Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției;
-Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu)
-Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete
-Să nu aibă cazier judiciar;
-Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
-Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
-Rezistență la stres şi lucru sub presiune;

-În zonele cu populație de altă etnie decât cea română, cunoașterea și a limbii acelei etnii și a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfășurarea muncii sale pe teren;

ATRIBUȚIILE RECENZORILOR

CONDIȚII SPECIFICE

-Muncă pe teren;
-Disponibilitate de a lucra în medie de la 8 până la 12 ore pe zi (până la sfârșitul zilei);
-Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă și/sau duminică);

banner 970 x 250