Anunț de participare

1000x100 (5)
whatsapp image 2022 10 03 at 13.25.51 (2)
explo 1000x200

Anunț de participare – Nr. 10.892 /02.07.2020

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern  nr. 51/1998 (republicată), cu modificările și completările ulterioare, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, persoanele fizice autorizate respectiv juridice înființate în conformitate cu prevederile legale interesate în finanţarea unor proiecte de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin pot depune oferte culturale.

Finanțarea nerambursabilă de la bugetul propriu pentru Programe și proiecte culturale – este de 228.000 lei.

Durata proiectelor: anul 2020

Data limită de depunere a ofertelor este 31.07.2020, ora 13.30. Depunerea dosarelor cu proiectele de finanţare nerambursabilă se face în perioada 03.07.2020 – 31.07.2020.

Ofertele depuse după această dată nu vor mai fi avute în vedere pentru selecție.

expresb 1000x100

Ofertele se depun la Registratura Consiliului Judeţean Caraș-Severin în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.00, iar în ziua de vineri între orele 8.00 – 13.30.

Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în data de : 03.08.2020.

Documentaţia privind ofertele de acţiuni culturale, proiecte sau programe, va urmări să conţină elementele care să reflecte cerinţele așa cum este prevăzut în Ordonanţa de Guvern  nr. 51/1998 (republicată), cu modificările și completările ulterioare, precum și în „Regulamentul privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Caraș-Severin, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 72/19.02.2020 (ce poate fi consultat pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin, www.cjcs.ro, secțiunea Activitate/Hotărâri/2020).

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255/211420, interior 190, la d-na Enășescu Ramona Marinela sau la telefon 0255/211430 d-na Traia Zita.

1000 x 200 gif
upt 1000x100