Anunț de interes public

În ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin din data de 28 noiembrie 2019, au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 171/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.129/30.06.2016 de constituire a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, modificată

Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 178/2019 privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole din județul Caraș-Severin, pe anul 2020.

Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr.179/2019 privind exprimarea avizului consultativ referitor la normele anuale de venit pe categorii de meserii pentru anul 2020, stabilite de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice  Caraș-Severin

Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr.184/2019 privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului parte din Ansamblul urban ”Zona Rânduri” situat în municipiul Reșița, str. Rândul I nr. 19, județul Caraș-Severin

Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 185/2019 privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului parte din Ansamblul urban ”Zona Rânduri” situat în municipiul Reșița, str. Rândul II nr. 12, județul Caraș-Severin

Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 186/2019 privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului parte din Ansamblul urban ”Zona Rânduri” situat în municipiul Reșița, str. Rândul IV nr. 1, județul Caraș-Severin

Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 187/2019 privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului parte din Casa Neff fiul, cu tipografie, azi locuințe și spații comerciale, situat în municipiul Reșița, str. Traian Lalescu nr. 16, județul Caraș-Severin

Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 188/2019 privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului parte din monumentul istoric ”Colonia minieră Steierdorf” situat în Anina, str. Colonia I, nr. 14, județul Caraș-Severin

Consultarea hotărârilor se poate face la sediul Consiliului Județean Caraș-Severin, etajul IV, camera  402 sau pe site-ul instituției județene www.cjcs.ro – la secțiunea Activitate/Hotărâri.

 

PREȘEDINTE,

Silviu Hurduzeu