Anunț Concurs Primărie Gârnic

ANUNȚ CONCURS 

Primăria comunei Gârnic, cu sediul în Gârnic, str. Principală nr. 77, județul Caras Severin , conform H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează:

l . concurs pentru ocuparea postului vacant de Consilier, Grad profesional I, studii superioare, personal contractual, compartimentul turism, perioada nedeterminată în aparatul de specialitate al primarului.
2. examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual

leader board 728 x 90 px

Concursul si examenul de promovare va avea loc în data de 20.08.2021, ora 10,00
Condițiile de participare, dosarul de înscriere, bibliografia si calendarul de desfășurare sunt afișate la sediul primăriei și pe siteul comunei —comunagarnic@primariagarnic.ro

Relatii suplimentare se pot obține de la d-l Popescu Gheorghe, secretar general comună, telefon: 0731306972

PRIMAR
Nicolae Tismănariu