ANUNȚ CONCURS

primaria oravita
explo 1000x200

Orașul Oravița, cu sediul în localitatea Oravița, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, jud. Caraș-Severin, organizează concurs, pentru ocuparea unui post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului; secretar dactilograf, post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată, la Orașul Oravița în cadrul Serviciului Secretariat-Administrativ și Relații cu Publicul.

Condiții specifice de participare la concurs:

– Nivelul studiilor-medii/generale;

– Vechimea în muncă necesară ocupării postului- 6 luni;

– Capacitate deplină de muncă, cu o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

– Disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

– Proba scrisă în data de 27.07.2022, ora 10:00, la sediul instituției;

– Probă interviu în data de 29.07.2022, ora 10:00, la sediul instituției.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarele de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.

Date contact: Resurse Umane, tel: 0255 571 133.