ANUNȚ ANGAJARE

explo 1000x200

Orașul Oțelu Roșu (Primăria) organizează concursul pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de funcționar public de execuție vacant de:
– Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Achiziții Publice;
– Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Probele stabilite pentru concurs sunt:
– Proba scrisă și interviul.
Condițiile de desfășurare a concursului:
– Dosarele de concurs se depun la sediul instituției în termen de 20 de zile de la data publicării pe site-ul acesteia;
– Proba scrisă este stabilită pentru data de 29.07.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei orașului Oțelu Roșu;
– Proba interviu este stabilită pentru data de 02.08.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei orașului Oțelu Roșu.
Condițiile de participare și atribuțiile conform fișei postului:
– Condiții generale de participare la concurs: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din OUG. Nr. 57/2019- privind Codul Administrativ;
– Condiții specifice de ocupare a postului: consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului de Achiziții Publice, respectiv:
– Studii superioare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă: științe inginerești, științe economice sau științe juridice;
– Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani.
Perioada de depunere a dosarelor este: 28.06.2022-19.07.2022 la sediul Primăriei orașului Oțelu Roșu, Compartiment Registratură.
Selecția dosarelor se va face până la data de 26.07.2022.