ANUNȚ ANGAJARE

primaria oravita

DIRECȚIA DE ASISTEȚĂ SOCIALĂ ORAȘUL ORAVIȚA , subordonată Consiliului Local Oravița organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante de: asistent medical principal- funcții contractuale de execuție, Direcția de Asistență Socială , Compartiment Asistență Medicală- Asistența Medicală acordată prin unități de învățământ.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei orașului Oravița, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, orașul Oravița, județul Caraș-Severin și va consta din 3 etape succesive după cum urmează: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviul. Concursul de recrutare va avea loc în data de 28.062022, ora 10:00- proba scrisă, iar interviul se va susține în data de 30.06.2022, ora 10:00.

publicitate online in ziar Express de Banat

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Condiții specifice și generale prevăzute în fișa postului:

– Nivelul studiilor – studii postliceale, asistent medical generalist, grad principal;

– Vechimea în muncă necesară ocupării postului- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;

– Capacitate deplină de muncă cu o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

– Disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii.

Depunerea dosarelor de înscriere se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant, respectiv de la data 02.06.2022 până în data de 16.06.2022, ora 15:00, la sediul Primăriei orașului Oravița, str.1 Decembrie 1918, nr. 60, la registratura instituției.

Mai multe informații le puteți găsi la sediul primăriei orașului Oravița, str.1 Decembrie 1918, nr. 60.