ANUNȚ

 

Lansarea proiectului cu titlul „Achiziție de echipamente performante în vederea creșterii competitivității”

SC MAX-JUNIOR PROJECT SRL cu sediul în Oraș Moldova Nouă, România, Str. ZONA ORASUL NOU, Bloc 12, Scara 1, Etaj 2, Ap. 11, Loc. Moldova Veche, județul Caraș-Severin, cod poștal 325500, derulează, începând cu data de 14.03.2018, proiectul „Achiziție de echipamente performante în vederea creșterii competitivității”, cod SMIS 109599 co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Regio–Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” în baza contractului de finanţare nr. 1451/14.03.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea poziției pe piața construcțiilor și creșterea cotei pe această piață, domeniu competitiv, în acord cu Strategia Națională de Competitivitate și Planul Regional de Dezvoltare prin Codul CAEN 4120: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Valoarea totală a proiectului este de 580.293,55 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 371.651,65 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Moldova Veche, oraș Moldova Nouă, strada Uzinelor, nr.9, județ Caraș-Severin pe o durată de 10 luni, respectiv între data 14.03.2018 – 31.12.2018.

Promovarea drepturilor fundamentale, nediscriminarea și egalitatea de șanse vor fi susținute în cadrul proiectului prin crearea a 3 locuri de muncă, cu promovarea măsurilor de egalitate de șanse, de gen și nediscriminare, asigurând accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, unul din locurile de muncă fiind destinat persoanelor aparținând categoriilor defavorizate. Proiectul își propune îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin achiziția de utilaje eficiente energetic, colectarea deșeurilor la sursă și întreprinderea măsurilor necesare de protecție a mediului.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.