Aleșii locali ai Timișoarei pot trece la treabă. A fost stabilită componența comisiilor de specialitate

Cele cinci comisii de specialitate din Consiliul Local Timișoara pot funcționa, de acum, potrivit legii, după ce aleșii locali și-au împărțit deja domeniile de activitate cu privire la care își vor spune cuvântul. 

Comisiile de specialitate sunt organizate pe principalele domenii de activitate, iar numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri, precum și componența nominală a acestora se stabilesc cu respectarea configurației politice rezultată în urma alegerilor. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar. În funcție de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puțin o comisie și din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.

Astfel, Comisia pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe are în componență 2 consilieri de la USR PLUS – Andrei Meșter și Ovidiu Merean, 1 de la PNL – Dan Diaconu și doi de la PSD – Sebastian Răducanu și Radu Țoancă.

Comisia pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu este formată din Răzvan Negrișanu (USR PLUS), Ana Munteanu (USR PLUS), Paula Romocean (USR PLUS), Barabas Lorenzo (PNL) și Constantin Sandu (PNL).

Din comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale fac parte Rodica Militaru (USR PLUS), Vlad Boldura (USR PLUS), Aida Szilagy (USR PLUS), Adrian Lulciuc (PNL) și Lucian Căldăraru (PNL).

Comisia pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor îi are în componență pe pe Dan Reșinec (USR PLUS), Florin Ilca (USR PLUS), Raul Ambruș (PNL), Daniela Mariș (PNL) și Roxana Iliescu (Pro România).

Iar comisia pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte este formată din Răzvan Stana (USR PLUS), Jorge Gonzalez (USR PLUS), Simion Moșiu (PNL), Andra Lăpădatu (PSD), Marius Craina (Pro România), Cosmin Tabără (PNL) și Ana Munteanu (USR PLUS).

Atribuțiile comisiilor de specialitate

Potrivit legii, comisiile de specialitate analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate și întocmesc avize asupra acestor proiecte, pe care le prezintă consiliului local. Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

De asemenea, consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză și verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție sau a primarului.

Consiliile locale pot organiza, din proprie inițiativă sau din inițiativa primarului, comisii mixte formate din consilieri locali, funcționari publici și alți specialiști, pe perioadă determinată.

Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, cel puțin o dată pe lună, la convocarea primarului, însă se poate întruni și în ședințe extraordinare la convocarea primarului, a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție sau a primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru gestionarea situațiilor de criză sau de urgență.