Aleşii județului se întrunesc în şedință ordinară. Vezi aici ce proiecte au pe ordinea de zi!

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Sorin Frunzăverde, a dispus convocarea unei şedinţe ordinare pentru data de 17.04.2015, ora 12.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Caraş- Severin, pe anul 2015.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.27/12.02.2015 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2015.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 31/12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2015.

4. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 54/2015 privind aprobarea garanției în cuantum de 4.611.487 lei , acordată operatorului economic SC AQUACARAŞ SA pentru contractarea finanţării rambursabile  interne în valoare de 30.839.946 lei, reprezentând contribuția operatorului la cofinanțarea proiectului ,,Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin şi al contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 31.03.2015.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului judeţului Caraş-Severin din credite interne, la data de 31.03.2015.

7. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare” al judeţului Caraş-Severin domnului Benoni-Ioan Cărmăzan.

8. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare” al judeţului Caraş-Severin domnului Titus–Sergiu Crâșciu.

9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului Direcțiunea Băilor, ulterior Administrația Băilor, apoi sediul IBTH, situat în oraşul Băile Herculane, str. Piața Hercules nr. 2.

10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului Fosta Admnistrație militară și cazarmă, fost Sanatoriu medical balnear, apoi Pavilionul 7, azi Hotel ,,Ferdinand”, situat în oraşul Băile Herculane, str. Piața Hercules nr.1.

11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraș-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului situat în Resita, strada Randul III, nr. 34C, judeţul Caraş-Severin, Ansamblul urban ,,Zona Rânduri”.

12. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept real de administrare asupra unui imobil situat în Reșița, str. Spitalului nr. 36, în incinta Spitalului Județean de Urgență Reșița – Staționar II, aflat în domeniul public al judeţului Caraş-Severin, în favoarea Colegiului Medicilor din județul Caraș-Severin și a Colegiului Medicilor Dentiști din județul Caraș-Severin.

13. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept real de administrare asupra imobilului Monumentul Eroilor Bănățeni, situat pe Muntele Mic, aflat în domeniul public al judeţului Caraş-Severin, și administrarea Consiliului Județean Caraş-Severin, în favoarea Consiliului Local Caransebeș.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 79/2014 privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 90/2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.166/2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului de Servicii Sociale Comunitare pentru Persoane Adulte Reșița, cu modificările și completările ulterioare.

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.143/2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.122/ 2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Banatului Montan Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare.

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea şi eliberarea unei licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.146/2012 privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Caraş-Severin, modificată.

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 57/11.03.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Consiliului Judeţean Caraş-Severin pentru activităţile entităţilor sportive nonprofit cu sediul pe raza judeţului Caraş-Severin, care participă cu sportivi la competiții interne și internaționale și/sau organizează, desfășoară competiții sau acțiuni sportive pe plan județean.

22.Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii preşedintelui şi a hotărârilor Consiliului Judeţean în anul 2014.

23. Raport de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Caraș-Severin, al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraș-Severin şi respectiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin pe perioada 01.01.2014-31.12.2014.

24. Informare privind activitatea derulată în anul 2014 de către SC SCHILIFT SRL.

25. Raport privinbd activitatea desfășurată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,INTERCOM DEȘEURI” Caraș-Severin, în anul 2014.

26. Raport anual de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Situații de Urgență ADIVEST la 31 decembrie 2014.

27. Raport privind activitatea Clubului Sportiv Banatul Montan Caraș-Severin, pe anul 2014.

28. Informare privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de O.G.nr.43/1997, activităţi desfăşurate de persoane împuternicite în acest sens din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin.

29. Informare privind deplasarea în orașul Bitola, Republica Macedonia, în perioada 12.03.2015-16.03.2015.

30. Informare cu privire la participarea unei delegații a Consiliului Județean Caraș-Severin la vizita de studiu care a avut loc în Italia, în perioada 21.02.2015-01.03.2015, în cadrul proiectului ,,Sprijinirea şomerilor din județul Caraș-Severin pentru integrarea pe piața muncii”, cod SMIS 50753.

31. Întrebări. Intepelări

Comments

  1. alinutza says:

    Crina sa recunoasca ce bani a impartit cu Nasturel ca a fost reprezentantul Consiliului Local in Comitetul Executiv al clubului!