Acces la noile finanțări pentru IMM-uri. Webinar de informare, organizat de ADR Vest

explo 1000x200

Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, a organizat un seminar de informare online, în cadrul căruia au fost prezentate informații utile în pregătirea proiectelor, pentru a accede la finanțările disponibile pentru IMM-uri în Regiunea Vest.

Regiunea Vest beneficiază de 36,6 milioane de euro – bani disponibili pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii în cadrul apelului 2 de proiecte pentru „Prioritatea de Investiţii 2.2 – IMM a Regio-POR 2014-2020”.

Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, a organizat joi, 31 octombrie, un seminar de informare online, dedicat apelului 2 de proiecte aferent „Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de Investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

În cadrul seminarului au fost prezentate informații utile în pregătirea proiectelor, pentru a accede la finanțările disponibile pentru IMM-uri în Regiunea Vest: prevederile Ghidului Solicitantului – condițiile specifice de accesare a fondurilor, cu criteriile de eligibilitate și selecție, categoriile de cheltuieli eligibile, criteriile de evaluare tehnică și financiară, aspecte practice privind completarea cererii de finanțare și a anexelor aferente.

Locul de implementare al proiectului trebuie să fie în mediul urban, cu excepția întreprinderilor mijlocii, în cazul cărora locul de implementare al proiectului poate să fie și în mediul rural.

1000x100 casa brutarului
tmc 640

Investițiile eligibile includ:

  • construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/ servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online;
  • implementarea procesului de certificare/ recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).

Valoarea finanțării nerambursabile care poate fi acordată pentru un proiect este de minimum 200.000 de euro și maximum 1 milion de euro.

Cofinanțarea din partea solicitantului este de minimum 45% din valoarea cheltuielilor eligibile în cazul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și minimum 55% în cazul întreprinderilor mijlocii.

banner maxagro