7 milioane de lei pentru cercetările doctorale și postdoctorale din partea UVT! Care sunt domeniile finanțate?

Universitatea de Vest din Timișoara anunță debutul a două noi proiecte cu finanțare europeană, derulate cu universități partenere din București, Cluj și Iași, prin care va fi oferit suportul financiar pentru realizarea cercetărilor doctorale și postdoctorale unui număr total de 76 de doctoranzi și 34 de postdoctoranzi, finanțările câștigate de instituție însemnând o valoare de aproximativ 6.000.000 de lei (ca lider, în primul proiect finanțat) și de aproximativ 1.000.000 de lei (ca partener, în al doilea proiect finanțat).

„UVT susține înalta performanță și obținerea de rezultate ale cercetării de nivel internațional, oferind oportunități de finanțare cercetătorilor doctorali și postdoctorali cu teme de cercetare relevante în următoarele domenii prioritare și de specializare inteligentă: Științe Economice, Bioeconomia, Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate, Energie, Mediu și Schimbări climatice, Eco-nano-tehnologii și materiale avansate, Sănătate, Patrimoniu și Identitate Culturală. Aceștia pot beneficia de finanțări nerambursabile de până la 600 de euro/lună, timp de 12 luni, prin intermediul celor două proiecte finanțate din fonduri europene și derulate de Universitatea de Vest din Timișoara atât în calitate de lider, cât și de partener, prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectele vizează îmbunătățirea calității cercetării în domeniul științelor economice și științelor socio-umaniste, prin integrarea de programe de formare antreprenorială, crearea de parteneriate între universități și mediul de afaceri sau parteneri sociali, cu scopul realizării transferului rezultatelor cercetării către societate și sectorul privat, precum și creșterea gradului de angajabilitate a cercetătorilor doctorali și postdoctorali la finalul stagiilor”, subliniază rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof.univ.dr. Marilen Pirtea.

Membrii grupului țintă sunt cercetători doctorali și postdoctorali la universitățile partenere în proiect, având domiciliul în una dintre cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (V, NV, NE, SE, SE-Muntenia, SV și Centru).

Proiectele câștigate și numărul tinerilor cercetători doctoranzi și postdoctoranzi care vor primi sprijin financiar din fonduri europene sunt:

  • Educație antreprenorială și consiliere profesională pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaștere din domeniul științelor socio-umaniste către piața muncii, proiect în care UVT este lider, având o valoare totală proiect de 5.946.036 lei. În acest proiect, numărul tinerilor cercetători, doctoranzi și postdoctoranzi care vor primi sprijin financiar este de 34 de doctoranzi și 15 postdoctoranzi ai Universității de Vest din Timișoara, 17 doctoranzi și 8 postdoctoranzi ai Universității din București și 15 doctoranzi și 6 postdoctoranzi ai Universității Babeș Bolyai Cluj-Napoca.
  • Dezvoltarea abilităților anteprenoriale pentru doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul științelor economice, proiect în care UVT este partener, ASE București este lider, având o valoare proiect UVT de 1.052.141 lei. În acest proiect, numărul tinerilor cercetători doctoranzi și postdoctoranzi ai Universității de Vest din Timișoara, care vor primi sprijin financiar, este de 10 doctoranzi și 5 postdoctoranzi, din domeniul Științelor Economice. În cadrul acestui proiect, UVT este partener alături de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Autoritatea de Supraveghere Financiară.
upt 1000x100