237 de candidați din județul Timiș susțin examenul național de definitivare în învățământ

Peste 6.700 de candidați la nivel național sunt așteptați miercuri, 22 iulie, la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020. Din Timiș au fost admiși 237 de candidați, iar examenul se desfășoară la Colegiul Național Loga din Timișoara.

În județul Timiș, numărul de candidați admiși la proba scrisă este de 237, iar numărul de discipline la care se susține examenul este 35. Cei mai mulți candidați sunt înscriși la disciplinele de: Limba română și literatura pentru copii, metodica activitățiii instructiv-educative din învățământul preșcolar (62 de candidați), Limba și literatura română și matematica învățământ primar, metodica predării acestora (34 candidați), Educație fizică și sport, specialitate și metodica predării acesteia (30 candidați).

Conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în vederea susținerii probei scrise, candidații vor avea acces în sălile de examen cel mai devreme la ora 8:00 și cel mai târziu la ora 8:45, în baza unui act de identitate sau pașaport valabil și vor fi repartizați maximum 10 în sală. În acest sens vor fi respectate toate măsurile specifice în vigoare, referitore la triaj epidemiologic și protejarea corespunzătoare împotriva răspândirii virusului. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, timp ce poate fi depășit doar în cazul candidaților cu cerințe speciale care au solicitat acest lucru.

Pentru a participa la examenul național de definitivare în învățământ, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă un stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs notat cu „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional să fie minimum 8, iar notele să nu fie mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Ce e nou anul acesta

Candidații au fost admiși la proba scrisă cu condiția susținerii unei singure inspecții la clasă, spre deosebire de anii anteriori, când se susțineau două inspecții. De asemenea, candidații au avut posibilitatea să solicite echivalarea rezultatului obținut la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat. Au beneficiat de această măsură specială 32 candidați din cei 237. Totodată, portofoliul profesional a fost transmis online la inspectoratul școlar pentru evaluare.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 pentru promovarea examenului. Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, iar cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Subiectele, precum și baremele de evaluare sunt asigurate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi afișate, după susținerea probei scrise, pe site-ul www.subiecte.edu.ro și la avizierele centrelor de examen. Primele rezultate vor fi afișate în data de 29 iulie în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrele de examen în zilele de 29 iulie, după afișarea rezultatelor, și pe 30 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat în 4 august.

Informații suplimentare pentru județul Timiș sunt disponibile pe site-ul: www.isjtimis.ro (secțiunea dezvoltarea resursei umane sau examene naționale) și de asemenea pe site-ul centrului de examen www.cdloga.ro. Informații suplimentare despre organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ, precum și despre programele specifice pentru examen sunt disponibile pe site-ul www.definitivat.edu.ro

upt 1000x100