10 ani de Consorțiu „Universitaria” – 10 rezoluții – un viitor comun

Cu ocazia unui deceniu de Consorțiu „Universitaria”, rectorii universităților componente s-au reunit la Timișoara și au setat rezoluțiile pe care să le implementeze în învățământul superior românesc. Evenimentele s-au desfășurat în perioada 21-24 noiembrie la Universitatea de Vest din Timișoara.

Cele mai importante cinci universități din România fac parte din prestigiosul for „Universitaria”. Este vorba de: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara și Academia de Studii Economice din București. Profesorul universitar doctor Marilen Pirtea deține președinția consorțiului începând cu această întrunire de la Timișoara.

În urma dezbaterilor din panelurile de specialitate și din plenul întrunirii participanților la Consorțiul „Universitaria” de la Timișoara, cele mai importante concluzii s-au concretizat în rezoluții. Cele 10 obiective poate fi accesate aici.

Fiecare membru prezent a detaliat obiectivele propuse într-o întâlnire publică. Cea mai importantă rezoluție adoptată o constituie alocarea a 6% din PIB-ul României pentru cercetare și pentru educație. „Întreaga noastră activitate se arată în Rezoluția Consorțiului. Aceasta este concepută și gândită așa încât să fie în acord cu dezideratele unei dezvoltări sustenabile, așa cum acestea au fost susținute de organisme internaționale, în primul rând de către Organizația Națiunilor Unite. Credem că în felul acesta vom îmbunătăți activitatea noastră și vom face în următorul deceniu pași importanți către o apropiere reală, de substanță și mai mare între universitățile consorțiului decât până acum.”, a declarat Mircea Dumitru, rectorul Universității din București.

Au fost prezenți la Timișoara: Nicolae Istudor rectorul Academiei de Studii Economice din București, Mircea Dumitru rectorul Universității din București, Dan Lazăr vicerector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Mihaela Onofrei profesor universitar doctor al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.