Work and Travel, marca AJOFM Caraș-Severin

Studenții care doresc să călătorească, dar să și muncească în același timp sunt sprijiniți acum de AJOFM Caraș-Severin. Instituția organizează o selecție pentru vacanța de vară din acest an.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Caraș-Severin selectează studenți pentru muncă în Germania pe durata vacanței de vară din acest an (minimum două luni). Studenții din Caraș-Severin care doresc să lucreze în străinătate sunt așteptați să își depună dosarul până în data de 9 februarie 2017. În acest sens, se vor adresa consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Caras-Severin, strada Traian Lalescu nr.17, telefon 0255 212 160.

Pentru a fi selectați, tinerii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, să fie studenți la o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii, la cursuri de zi și să cunoască bine sau foarte bine limba germană.

Dosarul care va fi depus la AJOFM Caraș-Severin trebuie să conțină următoarele documente:

  • copie act de identitate (cu o valabilitate de minim 6 luni);
  • fișa de solicitare – Bewerbung 2017 – completată ȋn 2 exemplare la calculator și semnată (formularul tipizat și modelul de completare a acestuia se regăsește pe site-ul A.J.O.F.M . Caras-Severin, http://www.ajofmcs.ro/site/comunicate_eures.html);
  • adeverința de la facultate ȋn care să se specifice anul de studii și ce tip de cursuri urmează (tipizat facultate);
  • adeverința de la facultate – Immatrikulationsbescheinigung (formularul tipizat ȋn varianta germană/engleză, germană/română, ȋn funcție de solicitarea instituției de ȋnvățământ, precum și instrucțiunile de completare sunt postate pe site-ul A.J.O.F.M . Caras-Severin, http://www.ajofmcs.ro/site/comunicate_eures.html );
  • 3 fotografii tip pașaport;
  • copie permis de conducere (dacă este cazul).
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/