Virginitatea a 90 de hectare de pădure, pierdută cu premeditare. Însă doar în acte!

Asociația Altitudine și Agent Green atenționează factorii responsabili cu privire la necesitatea conservării pădurii virgine existente în bazinul hidrografic al pârâului Cuntu (Sebeșel), din administrarea Ocolului Silvic din Caransebeș.

Sesizarea a fost înaintată către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Departamentul Păduri, Garda Forestieră Timișoara, Garda Forestieră Caraș-Severin, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” și Ocolul Silvic Experimental Caransebeș.

Documentul prezintă faptul că în perimetrul Munților Țarcu, în fondul forestier administrat de INCDS „Marin Drăcea” prin Ocolul Silvic Experimental Caransebeș, în zona de pădure apropiată golului de munte Cuntu, a fost identificat, în urma observațiilor de pe teren și satelitară, un trup de pădure virgină și cvasivirgină ce îndeplinește criteriile și indicatorii din O.M. 3397/2012.

Padure-virgina-Cuntu-V-after„Acest trup de pădure virgină/cvasivirgină acoperă peste 90 ha și este de neînțeles că această pădure neatinsă de lucrări silvice nu a fost evidențiată de studiul PIN Matra. De asemenea, nici pădurile învecinate (Pădurea Virgină din Valea Olteana/ OS Oțelu Roșu – la nord și Pădurea Virgină Muroniu – Baloșu/ OS Teregova – la sud) nu au fost identificate corespunzător (cu excepția unui poligon doar într-un sfert din pădurea virgină din Valea Olteana). La poalele Muntelui Țarcu, în zona limitrofă pajiștilor alpine, s-au conservat păduri virgine și cvasivirgine, care formează o bandă continuă ce se întinde pe cuprinsul mai multor ocoale și unități administrativ-teritoriale, și măcar aceste păduri din situl Natura 2000 Munții Țarcu ar trebui protejate”, precizează Loredana Ștefănuț, președintele Asociației Altitudine.

Reprezentanții mai multor ONG-uri solicită, prin sesizarea înaintată ministerului, sistarea imediată a oricăror tăieri sau lucrări silvice la aceste parcele și încadrarea lor în amenajamentul silvic păduri virgine și  păduri cvasivirginedupă caz, conform O.M. 3397/2012, pentru a conserva de urgență aceste trupuri de pădure și pentru a fi incluse în Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine.