Vin și recompensele! Primăria Lugoj alocă peste 570.000 de lei pentru bursele elevilor din învățământul preuniversitar

burse,elevi

În urma centralizării situației din unitățile de învățământ lugojene, în semestrul I al anului școlar în curs se vor acorda în total 1.901 burse de merit, de studiu sau de ajutor social.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 28 octombrie cuprinde, printre altele, și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53 din 26.04.2021 privind acordarea burselor elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Lugoj în anul 2021. Inițiatorul proiectului este Claudiu Buciu, primarul municipiului Lugoj. Pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022 se alocă pentru burse suma de 570.300 lei, față de 337.400 lei, bani alocați pentru semestrul II al anului școlar precedent.

Ținând cont de criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat și în conformitate cu legea, cuantumul lunar al burselor acordate elevilor lugojeni sunt stabilite după cum urmează: bursă de performanță – 500 lei/elev/lună; bursă de merit 100 lei/elev/lună; bursă de studiu 100 lei/elev/lună; bursă de ajutor social 100 lei/elev/lună. Conform Ordinului 5576/07.10.2011 elevii care beneficiază̆ de burse de studiu pot primi și burse de performanță sau burse de merit.

Potrivit situației centralizatoare privind numărul și cuantumul burselor repartizate școlilor și liceelor lugojene pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022 se vor acorda 1658 de burse de merit, 21 de burse de studiu și 222 de burse de ajutor social. Suma totală alocată pentru plata acestora este 570.300 lei.

Cea mai mare sumă revine Liceului Teoretic „Coriolan Brediceanu”, respectiv 158.700 lei, bani care vor acoperi 520 de burse de merit, 3 de burse de studiu și 6 burse de ajutor social.

Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” primește suma totală de 122.700 lei, bani care vor acoperi 405 burse de merit și 4 burse de ajutor social.

Urmează Liceul Tehnologic „Valeriu Braniște”, căruia i s-a alocat suma totală de 67.200 lei pentru 105 burse de merit, 3 burse de studiu și 116 burse de ajutor social.

Școala Gimnazială ”Anișoara Odeanu” va primi suma totală de 65.100 lei pentru 187 burse de merit, 5 burse de studiu și 25 de burse de ajutor social.

Școala Gimnazială Nr. 2 va primi în total 42.300 lei pentru 140 de burse de merit și o bursă de ajutor social.

La Școala Gimnazială ”Eftimie Murgu” s-au alocat în total 36.000 lei pentru 90 de burse de merit, 5 burse de studiu, 25 de burse ajutor social.

Școala Gimnazială Nr. 4 va primi suma totală de 24.300 lei pentru 69 de burse de merit și 12 burse de ajutor social.

Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” primește suma totală de 22.500 de lei pentru 53 de burse de merit și 22 de burse de ajutor social.

Școala Gimnazială Nr. 3 primește suma totală de 14.100 de lei pentru 47 de burse de merit.

Școlii Gimnaziale de Muzică ”Filaret Barbu” i s-a repartizat suma de 12.600 lei pentru 42 de burse de merit.
Către Școala Gimnazială Nr. 12 Măguri a fost alocată suma totală de 4.800 lei pentru 5 burse de studiu și 11 burse de ajutor social.

Spre deosebire de semestrul II al anului școlar 2020-2021, niciun elev din municipiu nu a întrunit criteriile generale și specifice pentru a beneficia de bursa de performanță, al cărei cuantum lunar a fost majorat la 500 de lei, față de 200 de lei.

upt 1000x100