Universitatea „Eftimie Murgu”, gata să găzduiască primii studenţi din Bosnia şi Herţegovina prin programul ERASMUS +

Studenții bosniaci vor putea urma cursurile Facultății de Inginerie și Management din Reșița, începând cu anul universitar 2020-2021, totul datorită unei bune colaborări între Universitatea „Eftimie Murgu” Reșița și Universitatea din Banja Luka, parteneriat care a luat naștere spre finele lui 2018.

La începutul lunii martie, domnii lector universitar dr. Ioan Hălălae, Decanul Facultății de Inginerie și Management și șef de lucrări dr. ing. Relu-Costel Ciubotariu au realizat activități didactice la Facultatea de Inginerie Mecanică a Universității din Banja Luka, cadrele didactice reșițene prezentând-le totodată studenților gazdă oferta educațională a Facultății de Inginerie și Management din Reșița, care va găzdui, începând cu anul universitar 2020-2021, primii studenți ERASMUS+ de la partenerul bosniac.

Colaborarea începută în anul 2018 cu Universitatea din Banja Luka, prin implicarea deosebită a domnului profesor dr. Tihomir Latinovic, stă la baza unuia dintre cele mai dinamice parteneriate ale Universității „Eftimie Murgu” din Reșița.

La mai puțin de doi ani de la semnarea primului „Memorandum of Collaboration”, în data de 15.10.2018, cele două universități au deja în derulare un proiect de mobilități academice în cadrul Programului ERASMUS+, un proiect în cadrul Programului CEEPUS și sunt membre fondatoare ale SEEAM-Network, rețea care reunește universități cu preocupări didactice și de cercetare în domeniul tehnologiilor aditive.