Un nou curs gratuit pentru timișenii care doresc să devină părinte de profesie

dgaspc,copil,părinte

Persoanele care doresc să devină părinte de profesie pentru micuți abandonați se pot înscrie la un nou curs gratuit de asistent maternal profesionist, organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. Cursurile se desfășoară în cadrul unui proiect finanțat cu bani europeni.

Și copiii din centrele de plasament merită să crească într-o familie. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș anunță că, în luna noiembrie, în cadrul proiectului european „Team Up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, organizează o nouă campanie de recrutare de persoane interesate de profesia de asistent maternal profesionist.

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile legii, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament sau în încredinţare”, a informat DGASPC Timiș.

Persoanele interesate sunt așteptate să depună o cerere de evaluare la registratura DGASPC Timiș pe tot parcursul lunii noiembrie, intervalul de lucru cu publicul fiind de luni până vineri, între orele 09.00 şi 12.00. De asemenea, acestea pot fi transmise prin poștă, cu confirmare de primire (DGASPC Timiș, Piața Regina Maria nr. 3, Timișoara, jud. Timiș) sau scanate și transmise prin e-mail la adresele dgaspctm@dgaspctm.ro sau dgaspctm@gmail.com. Această cerere poate fi descărcată de pe site-ul DGASPC Timiș.

Totodată, la cererea de evaluare vor fi anexate și un curriculum vitae al solicitantului, copie după actul de identitate (cu domiciliul stabil pe raza județului Timiș), copie după diploma de studii a ultimei școli absolvite, cazier judiciar; un certificat de integritate comportamentală și o adeverință medicală din care să rezulte că nu suferă de boli transmisibile, infecto-contagioase sau psihice.

1000x100 casa brutarului
banner maxagro

În urma depunerii cererii, angajații din cadrul DGASPC Timiș vor face vizite la domiciliul solicitanților, vor discuta cu membrii familiei sale, vecini, prieteni și vor realiza o evaluare psihologică. Ulterior evaluării, persoanele acceptate vor urma cursuri de formare profesională în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist, putând fi angajate numai după obținerea acestui document.

Cursurile de formare profesională vor fi organizate la sediul DGASPC Timiș și au o durată de minim 60 de ore. Cursul este gratuit, iar persoanele care doresc să îl urmeze trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să prezinte garanţii morale şi materiale pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor ce le revin referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi vor primi în plasament; să aibă în folosinţă legală o locuinţă care să acopere necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv pe cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament; să aibă minimum studii medii absolvite – cu diplomă.

Conform legii, nu vor putea deveni asistenţi maternali profesionişti persoanele care: au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni; au fost decăzuţi din drepturile părintești, sau al căror copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; suferă de boli cronice transmisibile şi boli psihice.

Mai multe informaţii privind organizarea acestui curs pot fi obţinute la Biroul Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul din cadrul DGASPC – telefon 0256-490281, 494030.

tmc 640