UCM Reșița SA trebuie să scrie istorie în continuare!

În prag de sărbătoare a 250 de ani de existență, UCM Reșița SA anunță publicarea Planului de reorganizare al Societății pe site-ul www.ucmr.ro.

Conform Raportului Administratorului Judiciar al Societății, publicat în BPI nr. 11.379 din 28.06.2021, și prevederilor Legii insolvenței 85/2006, calendarul etapelor ce trebuie parcurse pentru ieșirea UCM Reșița SA din insolvență și intrarea în perioada de reorganizare este următorul:

– 05.07.2021 afișarea Tabelului Definitiv al creanțelor SC UCM Reșița SA;

– 02.08.2021 supunerea Planului de reorganizare spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor UCM Reșița SA;

– 05.08.2021 depunerea la grefa Tribunalului București a Planului de reorganizare aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;

– 10.08.2021 publicarea în BPI a anunțului referitor la depunerea Planului de reorganizare;

– Convocarea Adunării creditorilor pentru aprobarea Planului de reorganizare, care se va întruni în termen de 20-30 zile de la publicarea anunțului;

– Intrarea în perioada de reorganizare imediat după confirmarea de către judecătorul sindic.

LA MULȚI ANI, UCM Reșița!