Tineri europeni învață la Reșița cum să lucreze în sectorul ONG, în cadrul unui proiect Nevo Parudimos

creative managers shaking hands

Asociația Nevo Parudimos implementează în perioada 1 august 2020 – 31 iulie 2022 proiectul „Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor tinerilor care doresc să lucreze în sectorul ONG”, proiect care are la bază necesitatea creșterii sprijinului oferit noilor angajați în sectorul ONG în procesul de adaptare pentru noul loc de muncă și pentru procesul de dezvoltare personală, pentru a deveni mai buni pe plan profesional și, în același timp, mai competitivi pe piața muncii.

După o analiză internă făcută împreună cu un expert în resurse umane de la Universitatea de Vest din Timișoara, echipa Nevo Parudimos a concluzionat că una dintre principalele intervenții care trebuie implementată la nivelul asociației este aceea de a face procesul inițial de învățare a proaspeților angajați mai scurt și eficient, pentru a-i motiva să fie mai competitivi și mai calificați pentru sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească în sectorul ONG.

„Dorind să includem pe piața muncii, ca și angajați Nevo Parudimos, tineri fără experiență, tineri voluntari din alte țări, tineri de etnie romă sau proveniți din medii defavorizate, am ajuns la concluzia că este nevoie să le și oferim un sprijin special pentru a se adapta la ceea ce presupune munca într-o astfel de organizație. În acest moment, în ONG-ul nostru nu avem un proces de învățare bazat pe un sprijin specializat destinat acestei categorii de angajați, din cauza lipsei de resurse. Toți noii angajați ai ONG-ului nostru învață de la colegi mai vechi, cu mai multă experiență, sau sunt autodidacți, folosindu-se în procesul de învățare de materiale diferite de pe internet sau furnizate de coordonatorul echipei”, explică Daniel Grebeldinger, Director Executiv al Asociației Nevo Parudimos.

leader board 728 x 90 px

Scopul proiectului este acela de a crește șansele tinerilor cu mai puține oportunități de a obține și de a păstra un loc de muncă, îndeosebi în sectorul ONG.

Proiectul de față urmărește creșterea cunoștințelor tinerilor angajați în domeniul asistenței sociale, incluziunii și organizațiilor societății civile, în special în sectorul comunităților de romi. De asemenea, acest proiect își propune dezvoltarea abilităților tinerilor angajați în comunicarea în limba română și engleză și lucrul cu persoane din medii dezavantajate diferite.

„În ceea ce ne privește, acest proiect va contribui la dezvoltarea resurselor umane și a profesionalismului echipei Nevo Parudimos și va facilita colaborarea dintre noi și comunitățile defavorizate cu un personal mai experimentat și adaptabil”, a mai adăugat Daniel Grebeldinger.

În plus, acest proiect va crea un nou tip de abordare care să sprijine organizațiile societății civile care angajează tineri. O inițiativă de acest gen va facilita schimburi de bune practici între personalul Nevo Parudimos și personalul altor organizații ale societății civile (Co-Efficient din Ungaria și RROMA din Macedonia) unde se vor efectua vizite de studiu și diferite activități în cadrul proiectului.

Capacitarea personalului Asociației Nevo Parudimos va duce la creșterea nivelului de calitate și numărul de activități și acțiuni pe care asociația le va implementa în comunitatea locală din Reșița și din Caraș Severin.