Timpul trece, leafa merge. C-aşa-i la Ocuparea Forţei de Muncă!

În data de 29 ianuarie 2019, cei de la Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraş-Severin s-au gândit că e cazul să ne comunice rata şomajului pe luna decembrie 2018. Mult mai muncesc unii ca să pritocească nişte cifre…

La sfârșitul lunii decembrie 2018, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraş-Severin erau înregistrați 3537 șomeri (din care 1570 femei), rata șomajului fiind de 3,23%. „Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,22%, în această lună acest indicator a înregistrat o creştere cu 0,01 pp“, se concluzionează academic în comunicatul de presă primit la redacţie.

Din totalul de 3537 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Caraş-Severin, 1352 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2185 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2104 șomeri provin din mediul rural și 1433 sunt din mediul urban, mai transmit reprezentanţii AJOFM.

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Caraş-Severin (27,42%), urmaţi de cei cu studii primare şi fără studii (25,87%), de cei cu studii gimnaziale (10,12%), iar 25,05% au absolvit şcoli profesionale/şcoli de arte şi meserii. Șomerii cu nivel de studii postliceal reprezintă 6,02% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 5,52%.

„Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1206 persoane foarte greu ocupabile, 2057 greu ocupabile, 148 mediu ocupabile, iar 126 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre“, ne lămureşte sursa citată.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului ni se spune că sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Caraş-Severin la adresa www.anofm.ro. Am intrat acolo şi nu am găsit nimic detaliat. Dar nimic! Doar comunicatul de presă cu şomajul pe decembrie, pe care l-am primit şi noi acum! Important e că cei de la AJOFM au mai bifat o treabă făcută. Bine, prost – mai contează? Timpul trece, leafa merge, c-aşa-i la stat.